Om Caroline Wiklund


I över 15 år har jag arbetat med stressrelaterad ohälsa på olika sätt, framförallt inom statlig och facklig verksamhet. Jag började min yrkesmässiga bana efter mina studier på Försäkringskassan där jag för första gången kom i kontakt med begreppen utbrändhet och utmattningsdepression. De flesta jag mötte i min roll som handläggare var sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Jag arbetade med utredning av arbetsförmåga i nära dialog med försäkringsläkare samt som samordnare och med samtalsstöd i rehabiliteringsprocessen.

2006 började jag arbeta som coach på dåvarande fackförbundet SIF med fokus på karriär- och kompetensfrågor gentemot tjänstemän i privat näringsliv. Efter en sammanslagning bildades Unionen och mellan 2008-2019 har jag arbetat med olika frågor kopplat till hållbarhet och psykosociala arbetsmiljöfrågor. Jag har haft förmånen under dessa år att jobba med hundratals organisationer och tusentals individer på grupp- och individnivå. De målgrupper som jag främst arbetat med är mellanchefer, huvudskyddsombud och fackliga styrelser.

UTBILDNINGAR

Jag har mångårig utbildning och erfarenhet inom coachning, kommunikation & förändringsarbete, konflikthantering, facilitering, pedagogik och som stressterapeut. De senaste åren har mitt främsta fokus varit på att utbilda, föreläsa och coacha individer/grupper kring stresshantering och hållbara strategier i arbetslivet.  

För mig är det också viktigt att bidra pro bono till ideella verksamheter som erbjuder stöd och medmänsklighet till särskilt utsatta människor i vårt samhälle. Sedan 2015 arbetar jag som volontär för Tjejzonen som är en fantastisk organisation. Tjejzonen erbjuder stöd via framförallt chattsamtal till tjejer mellan 10-25 år som vill ha en "storasyster" att prata med .

© Copyright www.carolinewiklund.se