fokus: ökad hälsa i arbetslivet

arbetsmiljökonsult

Den största framgångsfaktorn för att skapa och bibehålla ett gott arbetsmiljöarbete är att kartlägga vilka rutiner som finns nuläget. Vilka leder till önskat läge? Vilka gör det inte?

Under de 15 år som jag arbetat med psykisk (o)hälsa på individ- och gruppnivå är det ofta samma delar som fungerar bristfälligt och i förlängningen kan leda till ohälsa. Otydliga ramsättningar, otydligt ledarskap, för hög arbetsbelastning, nya arbetsuppgifter som tillkommer, brist på tillit och gemenskap.

VAD JAG KAN GÖRA FÖR ER:

- kartläggning individ/grupp/organisationsnivå

- facilitering kring hälsofrämjandestrategier

- konsultativt stöd till HR och skyddsorganisationen

- föreläsningar/workshops kring OSA i praktiken

- skräddarsydda föreläsningar/workshops kring ämnen så som konflikthantering, svåra samtal, framgångsrik feedback, arbetsglädje och stresshantering på arbetsplatsen

© Copyright www.carolinewiklund.se