fokus: medvetenhet & utveckling 

facilitator & processledare

Under åren har jag jobbat med processledarskap gentemot framförallt chefer och förtroendevalda. Jag har haft uppdrag som intern konsult på Unionen och löpande verkat som extern konsult gentemot mindre och större grupper.

Utöver en flerårig utbildning i kommunikation- och förändringsarbete har jag en ettårig utbildning i facilitering och är även utbildad i praktiskt processledarskap. 

Mina uppdrag kan se olika ut och ha olika fokus. Det kan handla om att bidra till stärkt tillit och trygghet i en befintlig grupp eller att klargöra syfte och mål i en nystartad grupp. Det handlar också om att facilitera gruppen för att skapa gemensamma strategier och upprätta en handlingsplan.

VAD JAG KAN GÖRA FÖR ER:

- designa skräddarsydda upplägg utifrån era behov och önskemål

- designa och facilitera uppdrag så som workshops, projektmöten, förändringsarbeten etc.

© Copyright www.carolinewiklund.se