FÖRELÄSARE/UTBILDARE/coach/stressterapeut

Caroline Wiklund

 

Hållbarhet kräver medvetna strategier

  Sedan början på 2000-talet då jag började arbeta med individer som upplever psykisk ohälsa (ofta stressrelaterad) har det hänt en del saker i vårt samhälle. En del till det bättre och en hel del som utmanar många av oss. I arbetslivet vittnar allt fler medarbetare om otydlighet, (för) hög arbetsbelastning och avsaknad av strategier kring hur ohälsa och frustration ska mötas och bemötas. Det är lätt att bli pessimistisk men jag väljer att se ljust på framtiden. Vi har fantastiska möjligheter att kunna må bra men det kräver någonting av oss. Två saker enligt min mening.

Det kräver MEDVETENHET kring vad som funkar och inte funkar. Och det kräver STRATEGIER. Utan en definierad plan är det lätt hänt att fortsätta flyta med i ett allt snabbare livstempo.

I mitt arbete har alltid min ledstjärna varit tre ord. Engagemang, kunskap och inspiration. Läs gärna mer här under hur jag önskar ta in dessa delar i allt jag gör och levererar.

engagemang

Det jag ofta får höra när jag möter individer och grupper är att jag har ett stort engagemang och brinner för "mina" frågor. Och det gör jag verkligen. Att få hjälpa individer, grupper och organisationer att kunna må bra i dag och i framtiden är ett hedersuppdrag. Jag jobbar också ideellt med att främja psykisk hälsa bland olika målgrupper, jag har arbetat för Tjejzonen  sedan 2015 och det är en fantastisk organisation. 

kunskap

Med över 15 års erfarenhet från yrkesroller med fokus på hållbarhet i (arbets)livet och en ständig vilja att följa med den senaste utvecklingen kring stressrelaterade frågor vill jag förmedla kunskap och kunnande i allt jag gör. Jag sätter ett värde i att ständigt utveckla mig själv, genom kurser och utbildningar men även genom att läsa så mycket jag kan kring ny forskning och kunskap inom områden så som sömn, stress, relationer och personlig effektivitet.

inspiration

Under de år jag jobbat med stress och (o)hälsa har jag mött många företag och individer som hittat strategier som verkligenfunkar för dem. Jag vill dela med mig av dessa och inspirera andra att våga prova nya medvetna strategier för hållbarhet.

Fyra fokusområden

Det jag kan bidra med kan sammanfattas inom fyra olika fokusområden kopplat till stresshantering, hållbarhet och arbetsmiljö. Jag arbetar både med individer, grupper och på organisationsnivå. Läs gärna mer här nedan.

 
föreläsare/utbildare

De senaste 10 åren har jag föreläst hos 100-tals företag och på alla slags scener med mina föreläsningar om stresshantering, lyckoforskning och sömn/återhämtning. Fyra år i rad har jag föreläst på Oscarsteatern i Stockholm för närmare 1000 personer per tillfälle. Jag tröttnar aldrig!

I rollen som utbildare har jag under åren både tagit fram, genomfört och förfinat kurser kring bl.a. ledarskap och hälsofrämjande arbete i arbetslivet. Jag har även i olika projektgrupper tagit fram digitala kurser och centralt utbildningsmaterial som gått ut i hela landet.

 
arbetsmiljökonsult

Jag utbildar kring strategier för stresshantering för bland annat arbetsmiljöombud, HR-chefer samt mellanchefer inom alla slags organisationer.

Jag är utbildad till regionalt arbetsmiljöombud, har själv varit arbetsmiljöombud och jobbat mycket med den målgruppen.

 
stressterapeut/coach

Jag är utbildad i enlighet med ICF (International Coach Federation) på två av tre certifieringsnivåer (ACC samt PCC). Jag har sedan 2006 coachat 1000-tals individer. Jag är även utbildad avspännings- och stresspedagog och arbetar som stressterapeut.

 
facilitering/processledare

Jag har flerårig utbildning i kommunikation- och förändringsarbete, facilitering samt praktiskt processledarskap. Jag arbetar med att processleda och facilitera större och mindre grupper. Min styrka är min flexibilitet, att  växla mellan fokus på helhet och på beståndsdelar samt att sortera i vad som är utmaningar, behov och möjliga vägar framåt.

Röster om Caroline

"Vilken föreläsning du höll! Du är verkligen proffsig på det sättet du förmedlar det här viktiga ämnet och fångar intresse! Hört från andra också som var och lyssnade att det var jätteintressant och att du var bra på att framföra budskapet, "det blev aldrig tråkigt". Och du har en underbar röst att lyssna på!"

Sofie,
deltagare på föreläsningen "stressen i våra liv - vän eller fiende!"

"Tack för utbildningen idag! Du är en fantastisk utbildare som är väldigt behaglig och inspirerande att lyssna på. Du är väldigt bra på att hantera en stor grupp med många tankar och reflektioner. Jag känner att jag fick med mig mycket som är värdefullt för hur jag ska hantera min arbetssituation och för min roll som arbetsmiljöombud."

sara,
deltagare på kursen"att möta sin egen och andras stress i rollen som arbetsmiljöombud"

"Caroline är en av de bästa föreläsare som jag någonsin har lyssnat på. Jag har varit på två kurser som Caroline har hållit samt dagens föreläsning och jag har vid varje tillfälle uppskattat henne mycket. Caroline är otroligt professionell, kunnig, lyhörd, engagerande, pedagogisk, varm och relevant."

laura,
deltagare på bl.a. kursen "nycklar i framgångsrik kommunikation"

© Copyright www.carolinewiklund.se